Medicinal Plants : SU HE XIANG

« Back to the list

苏合香

SU HE XIANG

Liquidambar Orientalis Mill.

Nature : Warm (Wen)
Tastes : aromatic (xiang) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Heart (Xin) - Spleen (pi) -