Medicinal Plants : SHENG DI HUANG

« Back to the list

生地黄

SHENG DI HUANG

Rehmannia Glutinosa (DI HUANG)

Nature : Cool
Tastes : sweet (gan) - slightly bitter (wei ku) -
Tropisms : Heart (Xin) - Liver (gan) - Kidney (shen) -