Medicinal Plants : SHE XIANG

« Back to the list

麝香

SHE XIANG

Moschus Berezovskii Flerov. (LIN SHE); Moschus Sifanicus Przewalski (MA SHE); Moschus Moschiferus Linnaeus (YUAN SHE)

Nature : Warm (Wen)
Tastes : aromatic (xiang) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Heart (Xin) - Spleen (pi) -