Medicinal Plants : SHAN DOU GEN

« Back to the list

山豆根

SHAN DOU GEN

Sophora Subprostrata (GUAN MU LI ZHI HUAI) = Sophora Tonkinensis (YUE NAN HUAI)

Nature : Cold
Tastes : bitter (ku) -
Tropisms : Lung (fei) -