Medicinal Plants : MU XIANG

« Back to the list

木香

MU XIANG

Aucklandia Lappa, Saussurea Lappa (MU XIANG, YUN MU XIANG, GUANG MU XIANG); Vladimiria Souliei, Dolomiaea Souliei (CHUAN MU XIANG)

Nature : Warm (Wen)
Tastes : bitter (ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Stomach (wei) - Large intestine (da chang) - Spleen (pi) - Gallbladder (dan) -