Medicinal Plants : LU HUI

« Back to the list

芦荟

LU HUI

Aloe Ferox Mill. (HAO WANG JIAO LU HUI); Aloe Vera L. Chinensis (BAN WEN LU HUI)

Nature : Cold
Tastes : bitter (ku) -
Tropisms : Stomach (wei) - Liver (gan) - Large intestine (da chang) -