Medicinal Plants : JIU XIANG CHONG

« Back to the list

九香虫

JIU XIANG CHONG

Aspongopus Chinensis Dallas

Nature : Warm (Wen)
Tastes : salted (xian) -
Tropisms : Liver (gan) - Spleen (pi) - Kidney (shen) -