Medicinal Plants : JIN YIN HUA tan = REN DONG HUA tan

« Back to the list

金银花炭

JIN YIN HUA tan = REN DONG HUA tan

Lonicera Japonica (REN DONG); Lonicera Hypoglauca (HONG XIAN REN DONG); Lonicera Dasystyla (MAO HUA ZHU REN DONG); Lonicera Confusa (SHAN YIN REN DONG)

Nature : Slightly cool
Tastes : astringent, harsh (se) - sweet (gan) -
Tropisms : Stomach (wei) - Large intestine (da chang) - Lung (fei) -