Medicinal Plants : JIN QIAN CAO

« Back to the list

金钱草

JIN QIAN CAO

Lysimachia Christina Hance (DA JIN QIAN CAO); Herba Glechoma Longituba (Nakai) Kupr. (LIAN QIAN CAO); Desmodium Styracifolium (Osbesk) Merr. (GUANG DONG JIN QIAN CAO).

Nature : Neutral
Tastes : sweet (gan) - insipid, tasteless (dan) - salted (xian) -
Tropisms : Liver (gan) - Kidney (shen) - Gallbladder (dan) - Bladder (pang guang) -