Medicinal Plants : JIANG XIANG = JIANG ZHEN XIANG

« Back to the list

降香

JIANG XIANG = JIANG ZHEN XIANG

Dalbergia Odorifera T. Chen

Nature : Warm (Wen)
Tastes : pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Heart (Xin) - Liver (gan) - Spleen (pi) -