Medicinal Plants : HUO XIANG

« Back to the list

藿香

HUO XIANG

Agastache Rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze. (HUO XIANG, TU HUO XIANG); Pogostemon Cablin (Blanco)Benth.(GUANG HUO XIANG)

Nature : Slightly warm
Tastes : aromatic (xiang) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Stomach (wei) - Lung (fei) - Spleen (pi) -