Medicinal Plants : HUANG YAO ZI

« Back to the list

黄药子

HUANG YAO ZI

Dioscorea Bulbufera L.

Nature : Cold
Tastes : bitter (ku) -
Tropisms : Liver (gan) - Lung (fei) -