Medicinal Plants : HE SHI

« Back to the list

鹤虱

HE SHI

Daucus Carota (HU LUO BO, NAN HE SHI); Carpesium Abrotanoides (TIAN MING JING, BEI HE SHI)

Nature : Neutral
Tastes : bitter (ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Stomach (wei) - Spleen (pi) -