Medicinal Plants : HAN SHUI SHI

« Back to the list

寒水石

HAN SHUI SHI

Mirabilitum (HAN SHUI SHI); Rubrum Gypsum (HONG SHI GAO, BEI HAN SHUI SHI); Calcitum (FANG JIE SHI, NAN HAN SHUI SHI)

Nature : Very cold
Tastes : pungent, acrid (xin) - salted (xian) -
Tropisms : Stomach (wei) - Kidney (shen) -