Medicinal Plants : BAN LAN GEN

« Back to the list

板蓝根

BAN LAN GEN

Isatis Tinctoria, Isatis Indigota (SONG LAN, BEI BAN LAN GEN); Baphicacantus Cusia (MA LAN, NAN BAN LAN GEN)

Nature : Cold
Tastes : bitter (ku) -
Tropisms : Heart (Xin) - Stomach (wei) -