Medicinal Plants : BA JIAO HUI XIANG = DA HUI XIANG

« Back to the list

八角茴香

BA JIAO HUI XIANG = DA HUI XIANG

Illicium Verum Hook.

Nature : Warm (Wen)
Tastes : sweet (gan) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Liver (gan) - Spleen (pi) - Kidney (shen) -