Medicinal Plants : (zhi) JIN QIAN BAI HUA SHE

« Back to the list

(制)金钱白花蛇

(zhi) JIN QIAN BAI HUA SHE

Bungarus Multicinctus Blyth. (XIAO BAI HUA SHE, JIN QIAN BAI HUA SHE)

Nature : Warm (Wen)
Tastes : sweet (gan) - slightly pungent (se xin) - salted (xian) -
Tropisms : Liver (gan) -