Medicinal Plants : (yan zhi) LI ZHI HE

« Back to the list

荔枝核

(yan zhi) LI ZHI HE

Litchi Sinensis Sonn.

Nature : Warm (Wen)
Tastes : sweet (gan) - slightly salted (wei xian) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Stomach (wei) - Liver (gan) -