Medicinal Plants : (jiu) WU YAO

« Back to the list

(酒)乌药

(jiu) WU YAO

Lindera Strychnifolia

Nature : Warm (Wen)
Tastes : pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Stomach (wei) - Spleen (pi) - Bladder (pang guang) -