Medicinal Plants : (duan) YANG QI SHI

« Back to the list

(煅)阳起石

(duan) YANG QI SHI

Actinolitum

Nature : Warm (Wen)
Tastes : salted (xian) -
Tropisms : Kidney (shen) -