Medicinal Formulas : ZUO GUI WAN

« Back to the list

ZUO GUI WAN

Going to left pill

Products list :
2g GOU QI ZI
2g GUI BAN JIAO
2g yan zhi TU SI ZI
2g LU JIAO JIAO
2g chao huang SHAN YAO
2g (zheng) SHAN ZHU YU
4g SHU DI HUANG
1.5g jiu CHUAN NIU XI

Origin : JING YUE QUAN SHU

Memo : Kidney qi, yin, and essence vacuity.