Medicinal Formulas : ZI SHENG WAN

« Back to the list

ZI SHENG WAN

Life-promoting pill

Products list :
0.11g BAI DOU KOU
0.94g BAI ZHU
0.31g BAI BIAN DOU
0.94g DANG SHEN
0.47g FU LING
0.16g GAN CAO
0.11g HUANG LIAN
0.16g HUO XIANG
0.16g JIE GENG
0.31g LIAN ZI
0.47g (chao huang) MAI YA
0.47g QIAN SHI
0.63g QING PI
0.47g SHAN YAO
0.63g SHAN ZHA
0.94g sheng YI YI REN
0.11g ZE XIE

Memo : Diarrhea, digestive disorders due to spleen vacuity with damp turbidity encumbrance with qi stagnation transforming into heat