Medicinal Formulas : ZHUANG YAO JIAN SHEN PIAN

« Back to the list

ZHUANG YAO JIAN SHEN PIAN

Lumbus-strengthening and kidney-consolidating tablet

Products list :
0.16g DONG CHONG XIA CAO
0.47g (yan zhi) DU ZHONG
0.23g FU LING
0.08g FU PEN ZI
0.79g (sheng) GOU JI
0.47g JI XUE TENG
0.24g JIN YING ZI
0.24g SANG JI SHENG

Memo : Liver-kidney vacuity (yang)