Medicinal Formulas : ZHU LING TANG (2)

« Back to the list

ZHU LING TANG (2)

ZHU LING Decoction 2

Products list :
1g DENG XIN CAO
10g CHUAN MU TONG
10g SANG BAI PI
10g ZHU LING

Origin : ZHENG HE SHENG JI ZONG LU

Memo : Oedema, dysuria due to bladder damp-heat