Medicinal Formulas : ZHONG MAN FEN XIAO WAN

« Back to the list

ZHONG MAN FEN XIAO WAN

Center fullness separating and dispersing pill

Products list :
0.3g BAI ZHU
1.28g qing BAN XIA
0.75g CHEN PI, JU PI
0.53g FU LING
0.3g mi zhi GAN CAO
0.53g gan JIANG
2.55g HOU PO
1.28g chao HUANG LIAN
3g chao HUANG QIN
0.3g JIANG HUANG
0.3g REN SHEN
0.53g SHA REN
0.75g ZE XIE
1.05g yan zhi ZHI MU
1.28g fu chao ZHI SHI
0.3g ZHU LING

Origin : LAN SHI MI CANG

Memo : Pain and distension of the abdomen due to stomach damp heat accumulation