Medicinal Formulas : ZHI TOU CHUANG YI FANG

« Back to the list

ZHI TOU CHUANG YI FANG

Head sores formula

Products list :
8.1g CANG ZHU
8.1g CHUAN XIONG
1.35g (sheng) DA HUANG
5.63g FANG FENG
2.7g GAN CAO
2.7g HONG HUA
5.63g JIN YIN HUA = REN DONG HUA
2.7g JING JIE
8.1g LIAN QIAO

Memo : Wind heat (dampness) toxin on the skin With fever, cephalalgia, headache