Medicinal Formulas : ZHI SHI LI ZHONG WAN

« Back to the list

ZHI SHI LI ZHONG WAN

Center- rectifying ZHI SHI pill

Products list :
0.9g BAI ZHU
0.9g FU LING
0.9g mi zhi GAN CAO
0.9g gan JIANG
0.9g REN SHEN
0.5g ZHI SHI

Origin : TAI PING HUI MIN HE JI JU FANG

Memo : Cold digestive accumulation du to spleen vacuity with damp turbidity encumbrance