Medicinal Formulas : ZHEN WU TANG

« Back to the list

ZHEN WU TANG

True warrior decoction

Products list :
6g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
4g BAI ZHU
6g FU LING
6g pao FU ZI
6g sheng JIANG

Origin : SHANG HAN LUN

Memo : Spleen and kidney yang vacuity with accumulation of water dampness, oliguria, edemas, ascites, diarrhea...