Medicinal Formulas : ZHEN GAN XI FENG TANG

« Back to the list

ZHEN GAN XI FENG TANG

Calming the Liver and extinguishing Wind decoction

Products list :
10g sheng BAI SHAO (YAO)
10g sheng GUI BAN
4g CHUAN LIAN ZI
20g DAI ZHE SHI
3g GAN CAO
10g LONG GU
10g MU LI
20g (HUAI) NIU XI
10g TIAN MEN DONG = TIAN DONG
10g XUAN SHEN = YUAN SHEN
4g YIN CHEN
4g sheng MAI YA

Origin : YI XUE ZHONG ZHONG CAN XI LU

Memo : Internal wind due to ascend of liver yang, due to liver and kidney yin vacuity.