Medicinal Formulas : YU ZHU SAN

« Back to the list

YU ZHU SAN

Jade candle powder

Products list :
1.72g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
1.72g CHUAN XIONG
1.72g (sheng) DA HUANG
1.72g DANG GUI
1.72g GAN CAO
1.72g MANG XIAO
1.72g SHU DI HUANG

Origin : RU MEN SHI QIN

Memo : Blood stasis and vacuity with repletion heat.