Medicinal Formulas : YU YE TANG

« Back to the list

YU YE TANG

Jade humor decoction

Products list :
3g GE GEN
8g TIAN HUA FEN = GUA LOU GEN
12g HUANG QI
5g JI NEI JIN
25g SHAN YAO
8g WU WEI ZI
12g ZHI MU

Origin : YU XUE ZHONG ZHONG CAN XI LU

Memo : Xiao ke pattern, kidney vacuity and stomach yin vacuity with damage of the body fluids, sever thirst, abundant urine, diabetes.