Medicinal Formulas : YOU GUI WAN

« Back to the list

YOU GUI WAN

Going to right pill

Products list :
1.5g (dan) FU ZI
1.5g DANG GUI
2g (yan zhi) DU ZHONG
2g yan zhi TU SI ZI
2g LU JIAO JIAO
1.5g ROU GUI
2g chao huang SHAN YAO
1.5g (zheng) SHAN ZHU YU
4g SHU DI HUANG
2g chao huang GOU QI ZI

Origin : JING YUE QUAN SHU

Memo : Kidney (yuan) qi and yang vacuity.