Medicinal Formulas : YIN QIAO MA BO SAN

« Back to the list

YIN QIAO MA BO SAN

JIN YIN HUA , LIAN QIAO and MA BOl powder

Products list :
6.75g JIN YIN HUA = REN DONG HUA
13.95g LIAN QIAO
8.1g LU GEN
4.05g MA BO
8.1g NIU BANG ZI
4.05g SHE GAN

Origin : WEN BING TIAO BIAN

Memo : Wind-heat toxin with swollen, painful throat, pyogenic infection, vincent's disease, scarlet fever