Medicinal Formulas : YI YIN JIAN

« Back to the list

YI YIN JIAN

Boosting yin decoction

Products list :
8g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
8g DAN SHEN
4g GAN CAO
8g MAI MEN DONG = MAI DONG
6g (HUAI) NIU XI
8g SHENG DI HUANG
12g SHU DI HUANG

Origin : JING YUE QUAN SHU

Memo : Liver and kidney yin vacuity with blood vacuity and vacuity heat.