Medicinal Formulas : YANG YIN QING FEI TANG

« Back to the list

YANG YIN QING FEI TANG

Nourishing yin and clearing the lung decoction

Products list :
3g chao huang BAI SHAO (YAO)
2g BO HE
3g CHUAN BEI MU
2g GAN CAO
5g MAI MEN DONG = MAI DONG
3g MU DAN PI
6g SHENG DI HUANG
5g XUAN SHEN = YUAN SHEN

Origin : CHONG LOU YU YAO

Memo : Epidemic toxic heat (in the throat) damaging the body fluids (and causing lung and kidney yin vacuity), diphtheria, pulmonary tuberculosis...