Medicinal Formulas : XIAO QING LONG TANG

« Back to the list

XIAO QING LONG TANG

Minor blue/green dragon decoction

Products list :
9g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
9g qing BAN XIA
6g mi zhi GAN CAO
3g gan JIANG
6g GUI ZHI
9g MA HUANG
5g WU WEI ZI
3g XI XIN

Origin : SHANG HAN LUN

Memo : External wind cold strike with internal rheum in the lung and/or surface edemas.