Medicinal Formulas : XIAO JI YIN ZI

« Back to the list

XIAO JI YIN ZI

XIAO JI drink

Products list :
1g DAN ZHU YE
1g jiu chao DANG GUI
0.7g mi zhi GAN CAO
1g HUA SHI
0.7g CHUAN MU TONG
1g OU JIE
2g SHENG DI HUANG
1g XIAO JI
0.7g chao jiao ZHI ZI
1g PU HUANG tan

Origin : JI SHENG FANG

Memo : Xue lin pattern (dysuria with blood) due to heat accumulation in the lower burner.